SKYLINK - náš zmluvný partner

Naša firma je zmluvný partner spoločnosti SKYLINK. Aktivujeme platené služby SKYLINK a taktiež zaisťujeme montáže satelitnej televizie SKYLINK.

 

Servisný poplatok

skylink

Česko-slovenské satelitné platformy Skylink a CS Link doposiaľ poskytovali všetky služby spojené s príjmom satelitnej televízie bezplatne. Poplatky sa týkali iba tých zákazníkov, ktorí využívali platené televízne programy. Aby sme pri rastúcich nákladoch boli schopní i naďalej udržať súčasnú úroveň našich služieb, zavádzame s účinnosťou od 1. 9. 2012 jednotný Servisný poplatok. Servisný poplatok pokrýva náklady na prevádzku, administráciu, technické zabezpečenie a podporu poskytovania služieb satelitnej televízie CS Link/Skylink vrátane prevádzky zákazníckeho servisu. Servisný poplatok nesúvisí so zvolenou programovou ponukou a vzťahuje sa na všetkých užívateľov služieb Skylink a CS Link.

Cena servisného poplatku : 14,40 € / rok

Úhrada serv. poplatku na jedden rok ( 14,40€ ) v hotovosti u predajcov Satelitnej techniky - HELPnet, s.r.o., tel.: 0907 525 414. Predplaťte si ktorýkoľvek z platených balíčkov a Servisný poplatok NEPLATÍTE.

Realizovať môžete aj krátkodobú platbu Servisného poplatku na 10 dní zaslaním textovej SMS v cene 1 € na číslo 8877 s textom správy „SP číslo dekódovacej karty".

Výška Servisného poplatku

Výška Servisného poplatku predstavuje 1,20 EUR na mesiac, resp. 14,40 EUR na rok, za každú prístupovú kartu Skylink a CS Link. Prístupové karty, za ktoré nebude Servisný poplatok uhradený, nebude možné ďalej používať pre príjem žiadnych kódovaných programov, teda ani pre neplatenú ponuku. Servisný poplatok bude automaticky zahrnutý do ceny platených balíčkov Skylink a CS Link, nie je teda nutné platiť ho zvlášť. Cena platených balíčkov sa nemení.

Platíte poplatok aj vy?

Karty Skylink Štandard HD registrované do 31. 12. 2012 vrátane majú v cene zahrnutý Servisný poplatok na 24 mesiacov + promo platenej ponuky na 2 mesiace od dátumu registrácie karty. Karty Skylink Štandard HD registrované po 31. 12. 2012 vrátane majú v cene zahrnutý Servisný poplatok na 12 mesiacov + promo platenej ponuky na 2 mesiace od dátumu registrácie karty. Karty Skylink VÝMENA registrované do 15. 9. 2012 vrátane majú v cene zahrnutý Servisný poplatok na 24 mesiacov + promo platenej ponuky na 2 mesiace od dátumu registrácie karty. Karty Skylink VÝMENA registrované od 16. do 30. 9. 2012 vrátane majú v cene zahrnutý Servisný poplatok na 12 mesiacov + promo platenej ponuky na 2 mesiace od dátumu registrácie karty. Karty Skylink VÝMENA registrované od 1. 10. 2012 vrátane majú v cene zahrnutý Servisný poplatok na 12 mesiacov.

Nové všeobecné obchodné podmienky

V súvislosti so zavedením Servisného poplatku vstupujú dňa 15. 6. 2012 do platnosti nové Všeobecné obchodné podmienky Skylink i CS Link (k stiahnutiu TU). Uvedené zmeny sú premietnuté do znenia týchto nových Všeobecných obchodných podmienok. Za vyslovenie súhlasu s novým znením Všeobecných obchodných podmienok sa považuje, okrem iných spôsobov uvedených v existujúcich Všeobecných obchodných podmienkach, taktiež jedna z nasledujúcich možností: automatické prijatie návrhu zmeny zmluvy zo strany užívateľa uhradením Servisného poplatku podľa nových Všeobecných obchodných podmienok; akceptácia zvýhodnených ponúk, vrátane ponúk už obsahujúcich predplatenie Servisného poplatku na určitú dobu (napr. prístupové karty Skylink VÝMENA), realizované v dobe od nadobudnutia účinnosti nových Všeobecných obchodných podmienok; automatické uzatvorenie novej zmluvy, ku ktorému dochádza s novou objednávkou programových balíčkov. V prípade, že sa rozhodnete neakceptovať nové VOP, sme nútení v súlade s príslušnými ustanoveniami platných Všeobecných obchodných podmienok a zákona vypovedať náš doterajší zmluvný vzťah.

 

 

Magazín SKYLINK TV

Magazín Skylink TV je lifestyle časopis s obsiahlym televíznym programom určený moderným, aktívnym čitateľom. Magazín Skylink TV vychádza každý druhý pondelok a ponúka čitateľom kvalitný a prehľadný TV program 67 televíznych staníc na 14 dní vrátane kompletného programu všetkých českých a slovenských televíznych staníc. Okrem TV programu v časopise nájdete rozhovory a portréty športových a spoločenských celebrít, novinky z kultúrneho a spoločenského života, cestovania, technológií a audio-video, auto-moto, módy a gastronómie.
Magazín Skylink TV je nepredajný a nie je nárokovateľný. Ako darček je pravidelne zasielaný predplatiteľom balíčkov KOMPLET, MULTI HD, HD PLUS a KOMBI. Nepravidelne potom aj ostatním užívateľom Skylinku.

 

SKYLINK magazín

 

Ak chcete pravidelne dostávať tento magazín Skylink TV, staňte sa predplatitelem niektorého z balíčkov

KOMPLET, MULTI HD,HD PLUS alebo KOMBI. HELPnet, s.r.o., tel: 0907 525 414

Druhá KARTA

Od 25. 10. 2010 Skylink svojim zákazníkom ponúka novú službu Druhá karta.Táto novinka umožní zákazníkom výrazne ušetriť v prípade záujmu o príjem platených služieb súčasne a nezávisle na dvoch televízoroch vrámci jednej domácnosti (Domácnosť v zmysle §115 Občianskeho zákonníka je tvorená fyzickými osobami, ktoré spolu trvalo žijúa spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby).

 

Podmienky a pravidlá pre objednanie a používanie služby Druhá karta:

- Záujemca o využívanie služby Druhá karta dostane od Skylinku novú kartu Skylink NEXT na základe jeho objednávky.

- Službu Druhá karta je možné objednať u predajcu satelitnej techniky alebo telefonicky cez operátorku Zákazníckeho servisu

-Kartu NEXT je možné používať výhradne v rovnakej domácnosti ako základnú kartu. Ku každej základnej (materskej) karte je možné-získať iba jednu kartu Skylink NEXT.

- Služba Druhá karta je poskytovaná výhradne k novým kartám Irdeto alebo Irdeto ICE (materská karta).

- Karta Skylink NEXT je typu Irdeto ICE (podriadená karta) a funguje ako v dekodéroch CryptoWorks tak v dekodéroch Irdeto.

-Poplatok za službu Druhá karta je 3,30 EUR (80,- Kč) mesačne alebo 36,30 EUR (880,- Kč) ročne. Prvá platba za službu Druhá karta- je vždy účtovaná v hodnote zodpovedajúcej ročnej cene služby. V prvej platbe je zahrnutá i cena karty NEXT.-Do desať pracovných dní od objednania obdrží zákazník dobierkovú zásielku s kartou Skylink NEXT, cena dobierky je 36,30 EUR (880,- Kč),- poštovné a balné hradí Skylink.- Pri aktívnej službe „Druhá karta", obsahuje karta NEXT v každom okamžiku služby totožné s materskou kartou.-Pokiaľ po uplynutí 12 mesiacov zákazník neobnoví službu Druhá karta ďalšou platbou, budú na karte Skylink NEXT automaticky- deaktivované všetky programy vrátane balíčka DIGITAL.