Pokrytie signálom

V súčasnej dobe komerčne prevádzkujeme Wifi internet sieť na území týchto obcí:

Mapa pokrytia siete WIFI:

Zobrazenie mapky pokrytia siete WIFI Helpnet.