Ponúkame wifi internet pre každého

Internet - Prístup k informáciám je v súčasnej dobe čoraz dôležitejší. Internet sa stal neoddeliteľným pomocníkom pri ich hľadaní a získavaní.Naši zákazníci získavajú profesionálny prístup odborníkov z oblasti IT.Ich kvality sú zárukou Vášho bezproblémového pripojenia do siete Internet. Prvoradou úlohou je zabezpečenie maximálne garantovanej dostupnosti služieb, ktorá zaručuje spokojnosť zákazníkov. Celá infraštruktúra je pod neustálym dohľadom, čo zaručuje minimalizovanie výpadkov a rýchly reakčný čas pri odstraňovaní možných porúch.Základom korektnej spolupráce je byť dopredu informovaný o ponúkaných produktoch a službách. Preto Vám prinášame čo možno najpodrobnejší popis služieb, ktoré si môžete u nás objednať.


Internet – bezdrôtové pripojenia - Mikrovlnné pripojenie je alternatíva káblovej prípojky v lokalitách, kde nie je možné pripojenie káblom, t.j. rodinné domy a domácnosti v obytných blokoch. Naša spoločnosť dodá a nainštaluje u zákazníka mikrovlnnú jednotku. Podmienkou realizácie je priama viditeľnosť na prístupový bod, ktorú posúdi náš technik pri prvotnej bezplatnej obhliadke miesta inštalácie. Cena mikrovlnnej jednotky je závislá od miesta inštalácie jej spôsobu a vzdialenosti prístupového bodu. Podrobnosti vám radi vysvetlia naši technici pri obhliadke.